Iedereen slaapt wel eens slecht

Dit heeft niet direct gevolgen voor de gezondheid. Heeft u moeite met inslapen, doorslapen, wordt u te vroeg wakker of combinaties hiervan? Heeft u slaapritmeproblemen, kunt u moeilijk naar bed gaan of heeft u behoefte aan lang uitslapen? Slaapt u te vaak, te lang of te kort? Heeft u last van vermoeidheidsklachten, overmatige slaperigheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, een kort lontje, doemdenken, moedeloos gevoel, piekeren?

Dan kunt u baat hebben bij behandeling door een slaapoefentherapeut. Ook bij verslavingsgevoeligheid, meer eten, dikker worden, angsten, depressie, verminderde weerstand, toename van pijnklachten, hoofdpijn, stress, ontstekingen kunnen slaapproblemen een onderliggende factor zijn.

De aanpak van de slaapoefentherapeut

De oefentherapeut is specialist in het bereiken van positieve gedragsverandering. We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel uw dag als uw nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep. We doorbreken de vicieuze cirkels waarin u terecht bent komen bij slaapproblemen.

Goed slapen kunt u leren op verschillende manieren:

  • zelfwerkzaamheid: u krijgt waardevolle ademhalings- en ontspanningsoefeningen om tot rust te kunnen komen
  • theoretisch: door in gesprekken inzicht te geven in slaapgedrag, psycho-educatie en slaaphygiëne adviezen
  • technisch: met slaaprestrictie (verminderen van de tijd in bed) en stimulus-controle (bed is om in te slapen)
  • praktisch: door uw zelfbewustzijn te verbeteren, u te leren voelen, ontspannen en focussen en het hoofd uit te leren zetten (mindfulness)
  • door assertiviteitstraining (nee zeggen, grenzen stellen) en timemanagement met cognitieve gedragstherapie: door weer positief of neutraal te leren denken en handelen, door oplossingsgericht te zijn en een gezonde manier te vinden om met problemen om te gaan (copingstijl)
  • door een oplossings- en doelgerichte aanpak in plaats van probleemgerichte aanpak

Vergoeding

De behandeling door een oefentherapeut Cesar|Mensendieck wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Check uw polis voor de geldende voorwaarden en tarieven. U kunt rechtstreeks naar een oefentherapeut en u heeft dus geen verwijsbrief van een arts nodig.

Afspraak maken