H4

Mijn valangst is verdwenen
Deze therapie leert me om beter te letten op mijn veiligheid, heerlijk al die tips!
Thuiszorgtherapie

Veel mensen willen, met het ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. men wil daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven.
Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Thuiszorgtherapie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Als thuiszorgtherapeut kijk ik naar het totale plaatje van mens, klacht en thuissituatie. Er wordt met de cliënt en wanneer aanwezig thuiszorg, familie en/of mantelzorger gewerkt aan oplossingen voor problemen in het dagelijks functioneren.

Als thuiszorgtherapeut vraag ik me altijd eerst af: “kan de cliënt dit ook nog zelf en wat heeft hij/zij daar voor nodig?”
De behandeling is praktisch en gericht op het behouden of hervinden van zelfredzaamheid, veiligheid, vertrouwen in eigen lichaam en ontlasten van partner en of mantelzorger.

Voor wie

De thuiszorgtherapeut werkt nauw samen met de huisarts, de verschillende thuiszorgorganisaties (wijkverpleegkundigen, m.n. gericht op verpleging en verzorging) en ergotherapeuten (m.n. gericht op woonaanpassingen en hulpmiddelen).

De zorgverlening wordt zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zodat de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk is en meer hulp kan worden ingeschakeld als dat nodig is.

Wanneer

Oefentherapie in de thuissituatie richt zich op (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en mantelzorgers. Redenen om een thuiszorgtherapeut (oefentherapeut) in te schakelen:

 • valpreventie
  • bij balans of evenwichtsproblemen (duizeligheid)
  • na een val
  • valangst, waardoor bewegen vermeden wordt wat op zichzelf een verhoogde kans op vallen geeft
  • geen of niet de juiste hulpmiddelen
  • stabiliteitsproblemen (wankel ter been)
 • mobiliteitsbeperkingen
  • moeite met dagelijkse bewegingen; gaan zitten, (op)staan, lopen, traplopen
  • transferproblemen; uit stoel of bed komen, uit rolstoel naar bed / wc / douche
  • verslechterde conditie en/of toenemende spierzwakte
  • moeite met algehele dagelijkse handelingen
 • na ontslag uit ziekenhuis
  • controle en/of aanpassingen in leefomgeving
  • voortzetting behandeling / revalidatie (mobiliteit)
 • aanpassingen in woonomgeving
  • vaak in samenwerking met de ergotherapeut
 • ondersteuning mantelzorger
  • adviezen bij transfers/hulpmiddelen
  • leren omgaan met beperkingen
  • monitoren of zorg niet te zwaar dreigt te worden

Afspraak maken